საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის წარმოების ქართული პრაქტიკის ანალიზი - კვლევის ანგარიში

გამოქვეყნებული: 7 ნოემბერი, 2023

ანგარიში მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის მიერ პროექტის: მდგრადი, ეფექტიანი და პროფესიონალურად დამოუკიდებელი რეგიონული სტატისტიკის სისტემის ადვოკატირება საქართველოში 

პროექტის მიზანია მდგრადი, ეფექტიანი და პროფესიონალურად დამოუკიდებელი რეგიონული სტატისტიკის სისტემის დანერგვის ადვოკატირება საქართველოში, ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, საკუთარი და ევროკავშირის მოქალაქეების, ბიზნესების და გადაწყვეტილებების მიმღებთა მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობისათვის.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის: „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ფარგლებში.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი