საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

 

საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები:

 1. სამეწარმეო განათლების უზრუნველყოფა და განვითარება;
 2. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა;
 3. ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის ფინანსურ რესურსებზე ხელისაწვდომობის გაზრდა;

ბენეფიციარები: სამეწარმო საქმიანობის დაწყებით დაინტერესებული და მეწარმე ახალგაზრდები (14-დან 29-წლამდე).

სამეწარმეო განათლების უზრუნველყოფა და განვითარება

ამოცანები:

 • სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობა სამეწარმეო განათლების მიმართულებით;
 • საშუალო სკოლებში, პროფ. სასწავლებლებში და უმაღლესი განათლების ინსტიტუტებში სამეწარმეო განათლების პოპულარიზაცია, დანერგვის და განვითარების ხელშეწყობა;
 • მეწარმეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომლობის გაზრდა;
 • ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის ცნობიერების ამაღლება მათთვის პრაქტიკული ცოდნის მიცემის გზით;

სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა

ამოცანები:

 • ბიზნესის ზრდის ხელშეწყობა;
 • ახალგაზრდა მეწარმეებში პარტნიორული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა;

ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის ფინანსურ რესურსებზე ხელისაწვდომობის გაზრდა

ამოცანები:

 • ახალი დაფინანსების შესაძლებლობების მიძიება და შეთავაზება ახალგაზრდა მეწარმეებისათვის;
 • არსებული დაფინანსების შესახებ რესურსების მოძიება და მათი მიწოდება ახალგაზრდა მეწარმეებისათვის;

პარტნიორები: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი გავითარების სამინისტრო, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, ქვეყანაში მოქმედი სავაჭრო-სამრეწველო პალატები, ბიზნესები და მათი მფლობელები, განვითარებული ქვეყნების საელჩოები საქართველოში, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები.

მიმდინარე პროექტები:

 • ახალგაზრდებისთვის Start-up ბიზნესების დაფინანსება;

 

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი