საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

მუშაობის პრინციპები

მუშაობის პრინციპები

პროფესიონალიზმი – მიუხედავად ჩვენი მდიდარი გამოცდილებისა, ჩვენ ვისწრაფით ჩვენი პირადი და პროფესიონალური ზრდისკენ. ჩვენი მთავარი მიზანია წარმატება.


გუნდური მუშაობა – ჩვენ ვაფასებთ გუნდური მუშაობის პრინციპს და ვნერგავთ ერთობლივი ძალისხმევების გამოყენებას ჩვენს ორგანიზაციაში.


პასუხისმგებლობა – ჩვენი პასუხისმგებლობა ფასდება პროფესიონალიზმით და ჩვენს მიღწევებში მიღებული ჯილდოებით. ჩვენ ვაკეთებთ საქმეს ნათლად განსაზღვრული მიზეზებით.


კრეატიულობა – ჩვენ გვაქვს სრული თავისუფლება ახალი წარმოდგენების, მიდგომებისა და მეთოდების ჩამოყალიბებაში. ჩვენ მუდმივად ვსწავლობთ იმ გარემოსგან, რომელშიც ვიმყოფებით.

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი