საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ბიულეტენი #1: ”ანგარიში 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 5 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი და სხვ.

ბიულეტენი #5: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების და საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ასევე 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის გეგმა და სხვ.

ბიულეტენი #4: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ქუთაისის რაიონული ბიუჯეტის ამავე პერიოდის მონიტორინგი და სხვ.

ბიულეტენი #3: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მონიტორინგის 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის ამავე პერიოდის მონიტორინგი და სხვ.

როგორ მივიღოთ ნებართვა საქალაქთაშორისო და საგარეუბნო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში ნებართვის კონკურსის წესით მიღების პროცედურის დეტალურ აღწერასთან ერთად, დაინტერესებული პირი მიიღებს მრავალ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც მას გამოადგება აღნიშნული პროცედურის პრაქტიკული განხორციელებისას. 

როგორ მივიღოთ პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის ნებართვა 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში დეტალურადაა გაწერილი ის პირობები და პროცედურები, რომლებიც საჭიროა ექსპორტ-იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის სფეროში ნებართვის მისაღებად, ასევე მის გაცემაზე უარის თქმის, შეჩერების, გაუქმებისა და გასაჩივრების საფუძვლები. 

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი