საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

კორპორაციული მართვის მნიშვნელობა და კორპორაციული ანგარიშგების სისტემა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 20 იანვარი, 2023
გაუზიარე მეგობრებს:
| Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი