საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მეფრინველეობა და კვერცხის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი), საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციის - ,,People in Need"–ის და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ერთობლივი თანამშრომლობით. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს რეგიონში სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგების ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის ნაწილს.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი