საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

მიკრო-კვლევები 2008

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

ანგარიშში მოცემული მიკრო-კვლევები განხორციელებულია რესურს ცენტრის მიერ და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის ზოგად აღწერილობას, მომხმარებლის კვლევასა და ანალიზს.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი