საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

გორის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

გორის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი