საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ტრენინგი ”სტრატეგიული დაგეგმვა”

1 დეკემბერი, 2013 - 1 თებერვალი, 2014

პარტნიორი:
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანი: სსიპ ”დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის” მენეჯმენტის ხელშეწყობა ინსტიტუციის პროფილისა და სპეციფიკის საფუძველზე სტრატეგიული დაგეგმვის ისეთი კომპონენტების განვითარებაში, როგორიცაა ინსტიტუციური მისია, ხედვა, ღირებულებები და პრინციპები.

ტრენინგი ემსახურებოდა აკადემიის მენეჯმენტის სტრატეგიული დაგეგმვისთვის აუცილებელი საბაზისო კომპეტენციების განვითარებას და აკადემიის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეების ხელშეწყობას.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი