საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ფიტოსანიტარიული რისკის ანალიზის (PRA) და მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვის (IPM) სისტემების დანერგვის შეფასებას

10 თებერვალი, 2021 - 28 თებერვალი, 2023

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს "ფიტოსანიტარიული რისკის ანალიზის (PRA) და მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვის (IPM) სისტემების დანერგვის შეფასება".

პროექტის ფარგლებში განსახორციერლებელი კვლევა მოიცავს სამი ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ჯგუფში (კაკლოვნები, ციტრუსი, კენკრა) ფიტოსანიტარიული რისკის ანალიზის (PRA) და მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვის (IPM) სისტემების დანერგვის შეფასება.

 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი