საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

კვალიფიკაციის ამაღლება და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

1 მაისი, 2013 - 1 ოქტომბერი, 2013

პარტნიორი:
შპს ,, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

პროექტის მიზანი:

 შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მგზავრთა მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების (კონტროლიორები) მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მომხმარებელთან ურთიერთობების მართვისა და ეფექტიანი კომუნიკაციის მიდგომების გამოყენებით.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ თანამშრომლებისთვის (კონტროლიორებისთვის) მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი