საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ერთად ჩვენ შევძლებთ - იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათი აქტიური დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის გზით

1 სექტემბერი, 2009 - 1 მარტი, 2011

პარტნიორი:
ევროკომისია

პროექტის მიზანი/აღწერა:

დევნილთა და ადგილობრივი სათემო საზოგადოების ინტეგრირება, რათა გაახმოვანონ საკუთარი სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებები ადგილობრივ, რეგიონალურ და ცენტრალურ დონეზე.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზაცია და მათი უნარ-ჩვევების გაზრდა, რათა მოხდეს არსებული შესაძლებლობების სრული რეალიზაცია. ასევე, არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის მიზნით მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოებისა და მობილიზებული თემების აქტიური დიალოგის ფასილიტაცია.

საეამ უზრუნველყო ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოებისა და მობილიზებული თემების აქტიურ მხარდაჭერას ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური გეგმების მომზადებაში.

პარტნიორი ორგანიზაციები: დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობა; ინვალიდ ქალთა და ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია-დეა; ველფეარი.

პროექტის ბენეფიციარები: იძულებით გადაადგილებული პირები - აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებული ახალ დასახლებებსა და კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები ოჯახები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი