საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებების კვლევა

1 თებერვალი, 2008 - 1 ივნისი, 2008

პარტნიორი:
"ადამ სმიტ ინტერნეიშენალი".

პროექტის მიზანი:

სახელმწიფო ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების კვლევა და რეკომენდაციების მომზადება.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პრაქტიკისა და კანონმდებლობის, ასევე დასავლეთის გამოცდილების შესწავლა. შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები მეტი გამჭვირვალობისა და თანხების გამოყენების ეფექტიანობის გაზრდისთვის.

პროექტის ბენეფიციარები: სახელმწიფო უწყებები, პარლამენტი, სამოქალაქო საზოგადოება.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი