საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პროფესიონალი მსოფლიო

1 ივნისი, 2006 - 1 ივნისი, 2007

პარტნიორი:
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, ევრაზიის ფონდი

პროექტის მიზანი:

სამუშაოს მოძიებისათვის საჭირო უნარ-ჩვეევბისა და სათანადო ცოდნის გადაცემა ახალგაზრდებისათვის.

პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებს ჩაუტარდათ ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით: სამუშაოს მოძიება და სტაჟირების შესაძლებლობების გაუმჯობესებაზე, რეზიუმესა და პირადი პროფილის შედგენაზე, გასაუბრებაზე ქცევის წესები,  თვითშეფასების ამაღლებასა და დროის მენეჯმენტის აუცილებლობაზე. ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 150-ზე მეტმა სტუდენტმა იმერეთის რეგიონში.

პროექტის ბენეფიციარები: სტუდენტები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი