საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით მოსახლეობის ინფორმირება

1 იანვარი, 2005 - 31 დეკემბერი, 2005

პარტნიორი:
საქართველოს გაეროს ასოციაცია, ქ. ბათუმის მერია

პროექტის მიზანი:

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების პოპულარიზაცია.

პროექტის ფარგლებში ქ. ბათუმის მოსახლეობამ მიიღო დაწვრილებითი ინფორმაცია სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების შესახებ. პროექტის მიმდინარეობისას სისტემატიურად ხორციელდებოდა სამუშაო შეხვედრები (”მრგვალი მაგიდის” ფორმატში) სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი