საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

გამჭირვალე ბიუჯეტი

1 მაისი, 2004 - 1 აპრილი, 2005

პარტნიორი:
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM – საქართველოს წარმომადგენლობა

პროექტის მიზანი:

ქვეყანაში ფინანსური გამჭვირვალობისა და საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით ბიუჯეტის მონიტორინგი.

პროექტის ფარგლებში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ განახორციელა (ქ. ქუთაისის) ბიუჯეტის შესრულების და ფორმირების მონიტორინგი. გამოიცა გზამკვლევი "გამჭირვალე ბიუჯეტი", ასევე ტრენინგები ჩაუტარდა ადგილობრივი მასმედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ტრენინგ-პროგრამა მიზნად ისახავდა ბიუჯეტთან დაკავშირებული საკითხების ფართო სპექტრში მიმოხილვას და საბიუჯეტო საკითხებისადმი მიზნობრივი აუდიტორიის ინფორმირების გაზრდას.

პროექტის ბენეფიციარები: სამოქალაქო საზოგადოება, საბიუჯეტო ორგანიზაციები. 

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა, დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა

პროექტები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი