საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 22 ივლისი, 2021

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს ხელსაყრელ კლიმატურ პირობებს. სიახლოვე დედაქალაქთან და მოსაზღვრე რესპუბლიკებთან (აზერბაიჯანი, სომხეთი). განსხვავებული ისტორია და გერმანელებისგან შემორჩენილი კულტურული მემკვიდრეობა და ტრადიციები. მიწის რესურსი და ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. მრავალმხრივი ტურისტული პოტენციალი და მრავალფეროვანი  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

გაუზიარე მეგობრებს:
| Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი