საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სიახლეები

24
დეკემბერი
18:07

ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა დასაქმებისათვის

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობამ, პროექტის: „ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა დასაქმებისათვის“ განხორციელება დაიწყო.

პროექტის მიზანია ქვეყანაში ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობის, კერძოდ კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანერგვის ადვოკატირება ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, საკუთარი მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებისათვის.

 პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია:

 

  • კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის მარეგულირებელი ევროპული დირექტივების ანალიზი;
  • ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობის მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება-გამოქვეყნება;
  • პროექტის ფარგლებში სულ შესწავლილი იქნება ყველა კატეგორიის 100 კომპანიის ანგარიშგება წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად;
  • ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებების აღსრულების ადვოკატირების გეგმის შემუშავება და იმპლემენტაცია

პროექტის განხორციელების შედეგად:

 

  • შეფასდება ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულების ხარისხი კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანეგვა-განვითარების მიმართულებით;
  • მომზადდება გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის, მათ შორის აღებული ვალდებულებების შესრულების ადვოკატირების გეგმა და დაიწყება ფართო პროფესიული კამპანია კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანერგვის აუცილებლობის შესახებ, მათი დანერგვის დადებითი მხარეების ჩვენებით;
  • გრძელვადიან პერსპექტივაში, კორპორაციული ანგარიშგების სისტემის განვითარება ქვეყანაში ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას, ახალი ბიზნესების შექმნას, დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას და დასაქმების მაჩვენებლების გაუმჯობესებას ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ მეტი ადამიანის სოციალურ კეთილდღეობას ნიშნავს.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის: „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ფარგლებში.

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა:  მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის“ მიზნად ისახავს, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროექტს სამი კონკრეტული ამოცანა აქვს:

1. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო სამართლებრივი და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესება, მათ შორის, სახელმწიფო დაფინანსების გამჭვირვალობა და არასახელმწიფო დაფინანსების გამრავალფეროვნება, ბიზნესის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის პოპულარიზაცია.

2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ სამიზნე აუდიტორიას შორის კავშირების გამყარება, მათ შორის, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია, საზოგადოების სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობა და საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული საქმიანობის წახალისება. 

3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება და სამოქალაქო სექტორის ინსტიტუციური გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით ზედამხედველობისა და ადვოკატირების თვალსაზრისით.

 პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ემყარება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (CSSIGE 2017-2020) განხორციელების პროცესში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას.

გაუზიარე მეგობრებს:

ბოლო სიახლე

11
ივლისი
19:17

სოფლად ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერება

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს „სოფლად ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერება“. პროექტის საბოლოო მიზანია, სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროს შექმნის ხელშეწყობა, უნარების და შესაძლებლობების განვითარების გზით პროექტის ფარგლებში სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით...

სრულად
11
თებერვალი
17:22

პროექტის „სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა სოციალური ანგარიშვალდებულებისა და ადგილობრივი მმართველობის გასაუმჯობესებლად" დასკვნითი ღონისძიება

11 თებერვალს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ გამართა პროექტის „სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა სოციალური ანგარიშვალდებულებისა და ადგილობრივი მმართველობის გასაუმჯობესებლად ქვემო ქართლის და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში (მარნეული, გარდაბანი, ონი, ამბროლაური)“ შემაჯამებელი ღონისძიება.

სრულად
24
დეკემბერი
18:07

ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა დასაქმებისათვის

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობამ, პროექტის: „ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა დასაქმებისათვის“ განხორციელება დაიწყო. პროექტის მიზანია ქვეყანაში ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობის, კერძოდ კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანერგვის...

სრულად
სიახლეები | Www.economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი